W niedzielę, 25 czerwca, Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowie Kujawskim obchodziła jubileusz 110-lecia powstania jednostki. 30-lecie swojej działalności obchodziła również piotrkowska Orkiestra Dęta. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów przed budynkiem remizy OSP w Piotrkowie Kujawskim.

Pododdziały, zaproszeni  goście i mieszkańcy przeszli do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została msza święta w intencji strażaków i ich rodzin. Sprawował ją  ks. prałat Zbigniew Cabański – proboszcz parafii  pw.  św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim. Po mszy  pododdziały w asyście Orkiestry Dętej z Piotrkowa Kujawskiego przemaszerowały na plac przed remizą OSP. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej  wyjątkowy jubileusz dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski  Sławomir Henryk Bogucki i proboszcz  tutejszej parafii. Oficjalna część uroczystości  -  z udziałem zaproszonych gości i delegacji z pobliskich jednostek OSP: Bycz, Dębołęka – Rudzk – Duży, Jerzyce, Lubsin, Połajewo, Przewóz, Świątniki – odbywała się na placu przy remizie.

Na jubileusz przybyli: dh Zdzisław Dąbrowski – członek Zarządu Głównego ZOSP RP, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,  dh Roman Szczerbiak – członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wraz z przedstawicielami zarządu, dh Jacek Nowacki -  prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, st. kapitan Jacek Kaczmarek – zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. kapitan Jarosław Stokwisz – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Radziejowie, st. aspirant Grzegorz Sowiński – opiekun OSP gminy Piotrków Kujawski, Sławomir Henryk Bogucki – burmistrz miasta i gminy Piotrków Kujawski wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Joanną Karmowską, skarbnikiem urzędu Jolantą Zalesińską oraz radnymi, prałat Zbigniew Cabański wraz z księżmi wikariuszami, delegacja strażaków z partnerskiej gminy Wahrenholz z Dolnej Saksonii, przedstawiciele zakładów pracy, instytucji, placówek oświatowych i kulturalnych, organizacji pozarządowych, firm prywatnych, druhowie ochotnicy, mieszkańcy Piotrkowa Kujawskiego.

Po złożeniu przez dh Marka Kiliańskiego, prezesa OSP Piotrków Kujawski a także dowódcy uroczystości, meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, wciągnięciu flagi związkowe na maszt i odegraniu hymnu „Rycerze Floriana”, przybyli na jubileusz z zainteresowaniem wysłuchali rysu historycznego piotrkowskiej jednostki.

Bardzo podniosłym momentem uroczystego apelu było wręczenie odznaczeń zasłużonym druhom z terenu miasta i gminy. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali odznaczeni druhowie: Fordon Jan, Mordyl Adam i Stranc Błażej.  Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono druhów: Banasiaka Damiana, Banasiaka Stanisława, Nawrockiego Mirosława, Ileckiego Adama, Regina Mieczysława i Skoniecznego Krzysztofa. Z okazji Jubileuszu 110 – lecia OSP w Piotrkowie Kujawskim jednostka otrzymała okolicznościowe listy i życzenia. Po zakończeniu części oficjalnej jubilaci i zaproszeni goście udali się na poczęstunek do remizy, a dla wszystkich mieszkańców ugotowano pyszną strażacką grochówkę.

Organizatorzy strażackiego święta zadbali o urozmaicenie tego spotkania.  Po oficjalnych uroczystościach, na placu przy remizie, zaprezentowano ciekawy program artystyczny. Był koncert Orkiestry Dętej ze Szkoły Muzycznej I st. w Radziejowie, konkurs o tematyce pożarniczej, występy: dzieci z Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim i zespołu folklorystycznego „Piotrkowianie”, a także zabawa taneczna z zespołem „ALTRONIX”.
Źródło: Tekst/foto: UMiG Piotrków Kujawski

Galeria zdjęć:
przejdź