Osoby, które brały udział w zajęciach w zeszłym roku proszone są o potwierdzenie dalszego uczestnictwa w zajęciach.

Do pobrania:
Karta uczestnictwa
Regulamin