Święta Wielkanocne to radosne święta. Obchodzimy je na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa, stąd nawiązują do narodzin nowego ładu. Z tej okazji, od wielu lat Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim organizują „Spotkanie Wielkanocne”. W tym roku odbyło się w sali remizy OSP w Świątnikach. Spotkanie rozpoczęto wierszem Alicji Dębowskiej, wieloletniej członkini Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrkowa Kujawskiego i Zespołu Folklorystycznego „Piotrkowianie” oraz naszej lokalnej artystki. Pani Alicja tworzy rękodzieło ludowe, pisze wiersze, maluje obrazy. Wiersz wielkanocny odczytany przez Alinę Woźniak, przewodniczącą Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, został napisany specjalnie na tę okazję.

W trakcie imprezy zostały wręczone nagrody w konkursie na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną”. Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca – Anita Włodarska, członkowie: Anna Kaleta-Chmielewska i Joanna Lewandowska – Kołodziejska, wyłoniła zwycięzców, którzy zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomira Boguckiego, Klub Seniora „Złota Jesień” z Piotrkowa Kujawskiego oraz Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim.
W części artystycznej wystąpili kawalerowie ze Stowarzyszenia Klub Kawalerów z Szymborza, którzy przybliżyli obrzęd przywołówek dyngusowych, organizowanych tylko w Szymborzu i wpisanych na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Ostatnim punktem programu była degustacja potraw wielkanocnych przygotowanych przez KGW z Piotrkowa Kujawskiego, Świątnik, Zborowca, Rudzka Dużego i Dębołęki.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim zaangażowanym w organizację spotkania, szczególnie zaś dziękujemy burmistrzowi Sławomirowi Boguckiemu i Klubowi Seniora „Złota Jesień” za ufundowanie nagród, Anicie Włodarskiej za pracę w komisji konkursowej, Kołom Gospodyń Wiejskich za przygotowanie potraw wielkanocnych. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom konkursu, za przepiękne prace, za zgłębianie wiedzy na temat tradycji, która jest bardzo ważnym elementem naszego życia.

Tekst: Joanna Kołodziejska

GALERIA ZDJĘĆ: przejdź