Z okazji Tygodnia Bibliotek 8-15 maja z hasłem przewodnim '' # BIBLIOTEKA ''-  Dnia 15 maja w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu odbyła się Prezentacja multimedialna pt. '' Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego '' dla uczniów całej szkoły.
Ten dzień został powołany przez UNESCO  1 listopada 1999 roku i ma pomagać '' ochronie różnorodności językowej  i traktować język jako dziedzictwo kulturowe'' - '' Tam , gdzie ginie bogactwo języka, tam blednieje ojczyzna i karleje naród...'' Młodzież uzyskała szereg informacji dotyczących języka polskiego, pierwszych tekstów napisanych po polsku, ciekawostek o języku polskim, o wyrazach zapożyczonych , o tym, czy język polski jest łatwy do nauki, jakie są najbardziej skuteczne sposoby nauki naszego języka.Nie zabraklo informacji o słowniku młodzieżowym, słowniku skrótów internetowych, łamańcach językowych, regionalizmach, przysłowiach, uprzejmościach w języku i o błędach popełnianych w języku polskim.Ciekawostką była informacja o Ogólnopolskim Dyktandzie (Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny) organizawany raz na dwa lata w Katowicach od 1987 roku. Osoba, która popełni najmniejszą liczbę błędów otrzymuje tytuł Mistrza Polskiej Ortografii. Ten tytuł można zdobyć tylko raz.

Dziękujemy za miłe przyjęcie i wysłuchanie lekcji o języku.


tekst: Monika Kardacz