REGULAMIN RAJDU:
pobierz
Karta uczestnictwa: pobierz
Zgoda rodzica na udział w rajdzie osoby niepełnoletniej: pobierz