Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z bezpłatnej pomocy prawnej.

Zasadnym jest ZAWIESZENIE UDZIELANIA PORAD OSOBIŚCIE do ODWOŁANIA oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Wniosek zgłoszenia porady na odległość - pobierz