Zgodnie z listem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nowych form aktywności zachęcamy Państwa do udziału w Konkursie pt. "Najpiękniejszy Baranek Wielkanocny". 

Prace należy przygotowywać w domu, a rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ustalonym terminie, o którym poinformujemy opiekunów, nauczycieli.

PAMIĘTAJ!
NIE DOSTARCZAMY PRAC DO OŚRODKA KUTLURY - O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI POINFORMUJEMY WASREGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY