Zapraszamy naszych Czytelników na seans filmowy. Obejrzymy dzisiaj film pt. "Lasy bagienne. " Lasy bagienne to " zespół zbiorowisk roślinnych w powstawaniu których sprzyja dobre nawilgotnienie gleb oraz okresowe zalewanie wodą. Są to różnego rodzaju lasy olchowe, powstające w zależności od poziomu wód gruntowych." To miejsca rzadko dostępne dla ludzi, ale niezwykle ciekawe. To królestwo zwierząt, ptaków wodnych i innych mieszkańców, które tutaj mają schronienie. Zapraszamy więc wszystkich, którzy chcą poznać lasy bagienne i jakie kryją w sobie tajemnice.
 
Monika Kardacz, Arkadiusz Szczurowski