2020 Rokiem Romana Ingardena
   Roman Ingarden to jeden z najwybitniejszych polskich filozofów.
"  Syn inżyniera hydrologa Romana Kajetana Ingardena. Urodził się 5 lutego 1893 w Krakowie , zmarł 14 czerwca 1970 roku również w Krakowie.
   W 1911 zdał z odznaczeniem egzamin dojrzałości we Lwowie. Potem studiował aż do uzyskania stopnia profesora w 1933 roku.
   Pisał o filozofii literatury, estetyce, teorii poznania, o antologii.                                                         W 2020 roku przypada 50 rocznica jego śmierci.
    Studiował filozofię i matematykę we Lwowie i Getyndze.
   Jest autorem dzieł :
" Spór o istnienie świata "
" Książeczki o człowieku "
" Szkice z filozofii literatury "
" Studia z estetyki "
" Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości "
" O pytaniach esencjalnych "
" O dziele literackim "
  i wielu innych publikacji. Razem było ich 224, pisał po polsku i niemiecku. Wiele Jego dzieł przetłumaczono na języki obce. Był wykładowcą - profesorem na Uniwersytecie Lwowskim, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie .W 1950 roku został pozbawiony prawa do wykładania na Uniwersytecie Jagiellońskim za swoją krytyczną ocenę marksizmu.
   Nadal działał w kongresach międzynarodowych i w Polsce.
 
    Dokonał przekładu " Krytyki czystego rozumu " Immanuela Kantego.
   Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.
 
  Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 2 maja 1922 roku."
 
 Monika Kardacz, Arkadiusz Szczurowski