Dane teleadresowe:

Biblioteka i Ośrodek Kultury
w Piotrkowie Kujawskim
ul. Rynek 20

88-230 Piotrków Kujawski
NIP: 889-151-45-83


Nr rachunku bankowego:
61 9551 0002 0001 7620 2000 0010

e-mail do faktur: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt:

Biblioteka (ul. Rynek 20)

tel:
(54) 265 41 85
Dział dla dzieci
- wew. 21
Dział dla dorosłych - wew. 22

Ośrodek Kultury (ul. Targowa 2)
tel: (54) 265 41 27
Instruktorzy -
wew. 21
Informatyk/Inspektor ODO - wew. 26
Księgowość - wew. 25
Dyrektor - wew. 24


Uwaga! Zmiana adresu e-mail. Adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dniem 7.10.2019 r. będzie nieaktywny.


Nowe adresy e-mail:

Dyrektor:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Księgowość:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Instruktorzy:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Bibliotekarze:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informatyk/:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Inspektor ODO:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Strona Biuletynu Informacji PublicznejW 1978 r. uchwałą Gminnej Rady Narodowej powołany został Gminny Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim. Początkowo jego siedziba znajdowała się w budynku Komitetu Gminnego PZPR. Było to jedno pomieszczenie, w którym urzędował dyrektor. W 1979r. Gminny Ośrodek Kultury przeniesiono do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie do działalności wygospodarowano trzy pomieszczenia.

W 1991 r. Gminny Ośrodek Kultury został przeniesiony do pomieszczeń kina „Radość”.

16 kwietnia 1996r. GOK ponownie zmienił swoją siedzibę. Tym razem do budynku przy ulicy 30-lecia PRL.

W 1998 roku Gminny Ośrodek Kultury uzyskał nazwę „Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim”. W roku 2006 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury przeniósł się do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowie Kujawskim.
Z dniem 1 maja 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Miejsko-Gminny Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji połączył się z Biblioteką Publiczną w Piotrkowie Kujawskim. W wyniku połączenia tych instytucji utworzono gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą: Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim.

Działalność kulturalna
1. Podstawowym celem działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury w tym zakresie jest
organizowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
2. Biblioteka i Ośrodek Kultury upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań,
których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Działalność Biblioteki i Ośrodka Kultury nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest
nastawiona na osiąganie zysku.
3. Biblioteka i Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:
1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i
folklorystycznych,
6) promocję kultury Miasta i Gminy Piotrków Kujawski i lokalnych twórców kultury,
7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
8) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
9) sprawowanie opieki nad zabytkami,
10) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką,
11) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego
i artystycznego,
12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
13) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,
14) ochronę dziedzictwa kulturalnego gminy.


Biblioteka Publiczna
1. Biblioteka publiczna służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych
społeczeństwa Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwojowi kultury.
2. Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:
1) gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń między-bibliotecznych,
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacji książek
i czasopism z uwzględnieniem potrzeb osób chorych, niepełnosprawnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
4) organizowanie i upowszechnianie czytelnictwa oraz udostępnianie materiałów
bibliotecznych i informacji,
5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo-wychowawczymi,
instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu
oraz zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski,
6) udzielanie pomocy fachowej bibliotekom szkolnym,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.