Co roku w siedzibie Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim odbywa się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodziez Zapobiega Pożarom". Konkurs składa się z 5 etapów: eliminacje środowiskowe, elimacje miejsko-gminnych, powiatowe, wojewódzkie i centralne. Eliminacje środowiskowe przerowadzane sa wewnątrz w szkołach. Eliminacje miejsko-gminne w piotrkowskim domu kultury, natomiast powiatowe w PSP w Radziejowie. Turniej podzielony jest na trzy grupy: uczniowie szkół podstawowych, uczniowe szkół gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Turniej wiedzy pożarniczej w szczególności służy popularyzacji wśród młodzieży i dzieci znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, organizacji ochorny przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

Organizatorami turnieju są: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Piotrkowie Kujawskim, Miasto i Gmina Piotrków Kujawskim oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim. 
 

Archiwum:

2019 r.

2013r.

2012 r.