To najstarsza grupa zarówno wiekiem jak i stażem pracy. Dziewczyny wspólnie tańczą od 2013 roku, pogłębiają swoje umiejętności w stylu hip-hop i pokrewnych. Team uczestniczy zarówno w pokazach na szczeblu lokalnym jak i w ogólnopolskich turniejach tańca czy przeglądach tanecznych, gdzie mogą wymienić się doświadczeniem i umiejętnościami z innymi tancerzami.