Mają swoją siedzibę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Są integralnie związani z tym środowiskiem. W swoim działaniu dążą do realizacji ważnych celów: poprawienia warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi, organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów, inwalidów a także reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.
Warto zaprezentować formy działania, oraz przedstawić to, co się dzieje w klubach seniora. Ich członkowie są pełni nadziei, że są one nie tylko dobrą wizytówką tych kół, ale będzie także stanowić dla wielu z członków źródło inspiracji do pracy społecznej na rzecz szerokiej rzeszy emerytów, rencistów i inwalidów.