Klub Seniora “Złota Jesień” w Piotrkowie Kujawskim

Zarząd Klubu:
Przewodnicząca: Lidia Karaszewska
Z-ca: Ryszard Krygier
Sekretarz: Krystyna Sztobska
Skarbnik: Halina Wielgopolan
Członek Zarządu: Janusz Seremet

Klub posiada osobowośc prawną. Liczy 68 członków. Celem działalności klubu jest popularyzacja kultury i sztuki na rzecz rozwoju miasta i gminy Piotrków Kujawski. Klub został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków załozycieli w dniu 9.09.2003 r. Działa on podstaiwe statutu. Współpracujemy  z organizacjami społecznymi, organizujemy imprezy kuturalne, wieczorki taneczne, wycieczki, uczestniczy w różnych odczytach, szkoleniach (informatyka, bezpieczeństwo seniora). Współpracujemy i nawiązujemy kontakty z podobnymi Towarzystwami (pikniki seniora). Swoje spotakania mają w każdy wtorek w siedzibie BiOK w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Targowej 2.

Kontakt: Lidia Karaszewska 667-989-484