Klub Seniora “Złota Jesień” w Piotrkowie Kujawskim jako stowarzyszenie posiada osobowość prawną i  został  zarejestrowany w  Sądzie Rejonowym  w  Toruniu.  Klub  swoją siedzibę  ma  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, posiada swoje władze oraz Statut. 

Na walnym zebraniu w dniu 9 września 2003 roku wybrano władze klubu w osobach:
– przewodnicząca  – Zofia Długołęcka,– zastępca przewodniczącej  – Stanisława Simińska,
– sekretarz  – Edward Balcerak,
– skarbnik  – Zofia Płoszaj,
– członek zarządu  – Barbara Rewers,
– przewodniczący Komisji Rewizyjnej  – Michał Kłosiński,
– przewodniczący Sądu Koleżeńskiego  – Henryk Sosnowski

Klub  liczy 86 członków  i  w swoim statucie  zapisaną ma  m.in.
- współpracę  z  innymi  organizacjami,  z  administracją  samorządową,
- popularyzację twórców ludowych  i ruchu  kulturalnego  z terenu  Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. 

Członkowie Klubu raz w tygodniu odbywają spotkania, na których m. in. 
przygotowują repertuar dla funkcjonującego zespołu artystycznego.
Zespół  artystyczny  Klubu  w  2006  roku  uświetnił  swoimi  występami imprezy  organizowane  przez  różne  organizacje  i  instytucje  kultury.
Społeczeństwo  mogło  podziwiać  członków  tego  zespołu  podczas występów na: “Pikniku Wójcińskim”, imprezie kulturalnej w Byczu oraz w Piotrkowie Kujawskim: podczas obchodów  “Dni  Piotrkowa Kujawskiego”,  na pikniku  organizowanym  przez  Przedszkole  Samorządowe.
Zespół ten  promował w br. Piotrków Kujawski podczas swoich występów w Osięcinach i w Kruszwicy. Oprócz działalności kulturalnej prowadzona jest działalność krajoznawczo-turystyczna. Członkowie  Klubu  w  2006  roku  odbyli  wycieczki  do:  Częstochowy,  Ciechocinka, Ostrowąsa,  Lichenia oraz wycieczkę na trasie Oświęcim – Wadowice – Kraków.