Koło Zostało utworzone w roku 2012 i działa przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Stanowisko przewodniczącego piastuje pani Alina Woźniak. Mimo "młodego wieku" grupa juz zdazyła wziąść udział w Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Dobrem.