Orkiestra Dęta w Piotrkowie Kujawskimfot. Mirosław KowalskiOrkiestra Dęta dziś

Obecnie orkiestra liczy 22 osób, próby odbywają się w sali remizy OSP w Piotrkowie Kujawskim przy Bibliotece i Ośrodku Kultury w Piotrkowie Kujawskim. Należy wspomnieć, ze w miedzyczasie zakupiono szereg instrumentów dętych, oraz odpowiednich kompletnych strojów strażackich. Kapelmistrzem Orkiestry od 2016 roku jest Przemysław Wawrzyniak.
W obecnej chwili orkiestra bierze udział we wszystkich uroczystościach państwowych, kościelnych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz na przeglądach orkiestr dętych. Orkiestra cieszy się świetnością i rozkwitem. Jednym z wielu sukcesów działalności orkiestry dętej było wyłonienie wielu talentów oraz zaszczepienie działalności muzycznej wśród dzieci i młodzieży, która ukończyła szkoły muzyczne na poziomie wyższym. Byli członkowie orkiestry dętej obecnie są kapelmistrzami w innych orkiestrach. Do planów orkiestry należy dalsze uczestniczenie w uroczystościach państwowych, imprezach środowiskowych, przeglądach wojewódzkich.

Telefon do kapelmistrza: 609-783-746

Obecny skład orkiestry :

Nawrocki Mirosław - klarnet
Kornacki Stanisław - klarnet
Pasturczak Majkel - klarnet
Kuczek Weronika - klarnet


Susłyk Jacek - saksofon altowy
Susłyk Stanisław - saksofon tenorowy

Kuczek Zbigniew - saksofon tenorowy
Banasiak Damian -
saksofon tenorowy/werbel
Jaroński Arkadiusz - saksofon tenorowy


Bartczak Zbigniew - trąbka

Bartczak Przemysław - trąbka
Fijałkowski Błażej - trąbka
Banasiak Adrian - trąbka

Mrówczyński Roman - puzon

Szymkiewicz Henryk  - puzon
Hubert Jóźwiak - tenor/puzon

Przemysław Wawrzyniak - tuba

Aleksander Bladowski - werbel

Regin Mieczysław - werbel

Michalak Wiesław - bęben
Imbiorski Józef - czynele


 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarys działalności Orkiestry Dętej w Piotrkowie Kujawskim

Sięgając do historii orkiestry dętej w Piotrkowie Kujawskim należałoby zwrócić uwagę przede wszystkim na to, iż tradycje jej działalności zaznaczały się już w czasach międzywojennych. Dowodem na to są opowieści najstarszych mieszkańców Piotrkowa, anegdotki humorystyczne związane z wydarzeniami jakie miały miejsce na terenie Piotrkowa, oraz archiwalne zdjęcia zachowane w prywatnych kolekcjach rodzinnych. Jeżeli chodzi o zdjęcia to najstarsze datują się na okres 1915 roku , oraz jeszcze starsze negatywy szklane, które zostały przypadkowo znalezione na strychu w byłym mieszkaniu dr Dębickiego mieszkającego kiedyś przy ul. 1-go Maja.

Następnym dowodem okazały się znalezione na strychu pod tzw. polepą stare skrzypce, oraz tenor blaszany dobrej marki, na którym uwidaczniały się daty i symbole , gdzie instrumenty tej firmy zdobywały nagrody, Wymienione instrumenty na pewno były własnością żydowskich muzykantów ponieważ miejscem znalezienia był dom pożydowski. To tylko można sobie wyobrazić jak brzmiała dawna orkiestra piotrkowska - tenory blaszane, barytony, alty , oraz bardzo krzykliwe trąbki zasilane basem i na końcu triumfalny bęben z żelami tym właśnie charakteryzowała się ówczesna orkiestra dęta. Z opowieści najstarszych piotrkowian wynika ”że basista tak grał ,że z dachu spadały dachówki”. Ważnym elementem przedwojennej orkiestry piotrkowskiej były stroje, a więc na głowie „Maciejówki” , dalej jednakowe marynarki , a pod spodem koszula ze stójką udekorowana małą muszką. To wszystko stanowiło pewną jedną całość, która wpływała na widowiskowość i końcowy efekt. Dobrym tłem do maszerującej orkiestry byli strażacy ubrani w mundury i pruskie hełmy, ponieważ w okolicach Piotrkowa znajdowała się granica między zaborami pruskim i rosyjskim. Nie można było sobie wyobrazić parady bez licznie zgromadzonej publiczności, która choinie wynagradzała muzykantów gromkimi brawami. I na deser te uśmiechnięte zachwytem kobiety ,które rozjaśniały całość swoimi kujawskimi strojami z okazji świąt kościelnych.

Śladami popularności orkiestr dętych w Piotrkowie Kujawskim były też przeglądy orkiestr dętych, albo inaczej parady z okazji świąt okazjonalnych. Przykładem może też być obecność w 1930r Orkiestry wojskowej z Chełmna.

Najstarsi piotrkowianie powiadają też, że tradycją działającej orkiestry dętej było koncertowanie pod oknami ważnych

dostojników piotrkowskich z okazji urodzin czy też imienin – orkiestra zbierała się o godz. 6 rano i grała ulubione marsze.

Często członkowie orkiestry byli hejnalistami w drużynach ratowniczych OSP. Sygnalizowali o rozpoczęciu akcji i alarmowali podczas jazdy do pożaru.

W okresie międzywojennym po drugiej wojnie światowej taką role m. in. pełnił Józef Grochowiński -  później, wieloletni zasłużony działacz na rzecz OSP.

Próby uaktywnienia orkiestry dętej po II Wojnie Światowej

W okresie II wojny światowej z przyczyn oczywistych większość orkiestr dętych zawiesiło swoją działalność. Dotknęło to także orkiestrę Piotrkowską, nie ma żadnych wzmianek o działalności w czasie wojny, a jeżeli tak to członkowie orkiestry spotykali się konspiracyjnie po cichu grając pieśni patriotyczne.

Zaraz po wyzwoleniu nadszedł czas wielkich przemian od nowa zaczęło się organizować życie kulturalne i społeczne w gminie Piotrków Kujawski. W ślad za tym powoli zaczęła się reaktywować także orkiestra dęta w formie zorganizowanej. Pierwszym kapelmistrzem jak mówią najstarsi piotrkowianie był Kazimierz Szałkiewicz. Po jego śmierci w grudniu 1960 r. orkiestra przestała istnieć ale w pierwszej połowie lat 60 -tych do Piotrkowa Kujawskiego przybył Pan Edward Dankowiakowski – wykształcony muzycznie, absolwent konserwatorium w Warszawie. W Piotrkowie objął funkcje organisty kościelnego i tu także założył rodzinę. Jego działalność muzyczna polegała na edukacji muzycznej posiadał wielu uczniów-wychowanków, którzy do dziś zasilają orkiestrę, gdy zbliżały się święta kościelne osobiście jeździł rowerem po wioskach gminy Piotrków Kujawski i zawiadamiał muzykantów o tzw. „Zgrywce”. Poszczególni muzykanci z tenorami, trąbkami, klarnetami zbierali się w salce katechetycznej i tam zaczynała się próba. Wcześniej Pan Edward Dankowiakowski przygotowywał nutki do poszczególnych pieśni kościelnych i rozdawał muzykantom. Była to forma pracy orkiestry okazjonalnej. Jeżeli chodzi o aranżację nutową to były bardzo łatwe prymki, ale za to ładnie brzmiące harmonicznie w całym zestawie instrumentalnym. Na basie „B” grał sam mistrz trzymając jednocześnie całą orkiestrę w ryzach. Później do orkiestry dołączyły saksofony wynalezione przez Adolfa Saxa. Do Piotrkowa trafiły dopiero w latach sześćdziesiątych i były nowością na rynku muzycznym. Wiele zasług w nauczaniu przyszłych muzykantów miał Pan Gradowski od dawna nauczyciel muzyki , który prowadził naukę na instrumentach dętych, Wpływało to na duże zainteresowanie muzyką, oraz później owocowało to w organizowaniu orkiestry detej.

Na zdjęciu powyżej można rozpoznać muzykantów Stanisława Weissa na trąbce, Jana Ziętarę na tenorze blaszanym, Stanisława Gutraja na trąbce, Tadeusza Banasiaka na tenorze blaszanym, oraz Stanisława Wysockiego na trąbce i wielu innych, którzy sukcesywnie udzielali się społeczne na rzecz ruchu muzycznego. Nauczanie muzyki także odbywało się w miejscowej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim. Nauczycielami byli P. Cybulska - Dubicka, P. Grzeszczuk, który bez powodzenia próbował przy Ochotniczej Straży Pożarnej założyć orkiestrę dętą. W takiej formie niezorganizowanej działała orkiestra dęta w Piotrkowie Kujawskim do 1987r. Od tego roku należy uznać za początek orkiestry dętej zorganizowanej. Tekst o histori Orkiestry Detej z Piotrkowa Kujawskiego zredagował Dawid Marynowski.