Grupa czynnie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez BiOK. Cyklicznie bierze udział w Spotkaniach z Folklorem  Kujaw i Ziemii Dobrzyńskiej w Ciechocinku, oraz w przeglądach i konkursach. Skład zespołu liczy około 20 osób w tym kapela z bogatym instrumentarium takim jak: skrzypce, akordeony, kontrabas, klarnet, instrumenty perkusyjne.

Kontakt do kierownika zespołu: 609-783-746

Karta zgłoszenia do zespołu:

*osoba niepełnoletnia - pobierz
* osoba pełnoletnia - pobierz